Projekty

Ryga, Łotwa – październik 2010

Wizyta w Związku Polaków na Łotwie.

W dniach 22-25 października 2010 przedstawiciele Fundacji udali się do środowiska polonijnego do Rygi. Celem naszego pobytu na Łotwie było nawiązanie kontaktów oraz zaprezentowanie działalności fundacji na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski.

Pierwszego dnia naszej wyprawy zatrzymaliśmy się na Litwie, gdzie udało nam się zwiedzić Kowno i Kiejdany. Następnie udaliśmy się do stolicy Łotwy. Na początku wizyty w Rydze udaliśmy się na spotkanie z Panią Ireną Lieģeniece – redaktor naczelną audycji radiowej ”Nasz Głos” w j. polskim na Łotwie i Panią Ireną Wołujewicz – członkinią Związku Polaków na Łotwie. Obie Panie zaproponowały, że mogą nas oprowadzić po Rydze. Później Pani Irena Lieģeniece poprosiła nas o udzielenie wywiadu, w którym opowiadaliśmy o naszej fundacji, o priorytetach, jak i również o zrealizowanych projektach. Wyraziliśmy chęć współpracy z tamtejszą Polonią. Tego dnia, wieczorem odbył się koncert muzyki Chopina, na który zostaliśmy zaproszeni przez Ambasadę Polską na Łotwie.

Ostatniego dnia mieliśmy przyjemność spotkać się z Panią Renatą Misiewicz – Trillitzsch, która jest lektorką języka polskiego w Centrum Bohemistyki i Polonistyki na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Pani Renacie i jej studentom przedstawiliśmy ofertę dotyczącą możliwości zorganizowania kursów języka polskiego oraz wyjazdów do Polski w ramach projektu, a w przyszłości współpracy z fundacją Freya jako wolontariusze. Nasza propozycja została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości nawiązać owocną współpracę!

Projekty zrealizowane

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

Adres korespondencyjny:ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław