Projekty

Ałmaty, Kazachstan – sierpień 2011

Półkolonia kulturalno – artystyczna dla polskich dzieci z Kazachstanu

W okresie 11-22.08.2011 została przeprowadzona półkolonia kulturalno – artystyczna dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających na stałe w Republice Kazachstan. W projekcie wzięło udział 30 dzieci zamieszkujących Ałmaty – największe miasto w Kazachstanie – oraz okolice. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie ze strony Polonii kazachstańskiej na zajęcia związane z polską kulturą i tradycją. Zostało przeprowadzone we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Ałmaty oraz Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Więź”.

Już na początku półkolonii można było zauważyć ogromne zainteresowanie nauką języka polskiego oraz chęć poznania polskiej kultury i tradycji. Większość uczestników posiadała bardzo znikomą znajomość ojczystego języka, choć kilkoro dzieci potrafiło posługiwać się poprawną polszczyzną.

Pierwszego dnia wieczorem odbył się wieczór integracyjny, który miał na celu związanie się grupy i zapoznanie z opiekunami. Zostały przeprowadzone liczne gry i zabawy, które jeszcze bardziej zachęciły młodzież do ćwiczenia języka polskiego.

Od następnego dnia rozpoczął się cykl niekonwencjonalnych, porannych lekcji języka polskiego. Najpierw dzieci zapoznały się z polskim alfabetem, zauważając relacje między nim a cyrylicą podczas kreatywnych zabaw. Nauka podstawowych zwrotów grzecznościowych, pomocniczych związanych z poznawaniem języka, powitań, pożegnań i liczebników nie sprawiała kłopotu. Dzieci bardzo chętnie uczyły się pisać w języku polskim, często zadawały pytania o kolejne sformułowania i zdania w naszym języku.

W ciągu trwania projektu przez kilka dni dzieci były uczone narodowego hymnu Polski i tańca Poloneza. Dowodem skuteczności zajęć z języka polskiego jest fakt, że dzieci ucząc się odczytywały słowa hymnu samodzielnie. Poznały również słowa piosenki „Sto lat”, którą zaśpiewały na urodziny dyrektorce ośrodka, w którym był przeprowadzany projekt. W trakcie zajęć plastycznych przygotowały również na tę okazję laurkę.

Uczestnicy zaśpiewali hymn Polski i zatańczyli Poloneza podczas koncertu zorganizowanego przez ośrodek. Występ obejrzeli również między innymi pani Justyna Afek, wicekonsul RP w Ałmaty, pan Aleksander Pawłowski, prezes stowarzyszenia „Więź” oraz lokalna społeczność.

Młodzież poznała polskie stroje regionalne i przygotowała lalki przystrojone na ich wzór. Podczas warsztatów teatralnych dowiedziała się, jak funkcjonuje teatr, jakie ćwiczenia wykonują aktorzy przed wejściem na scenę oraz przygotowała krótkie scenki, które przedstawiła wykorzystując różne style teatralne. Uczestnicy obejrzeli dwa filmy o Polsce, z których jeden pokazywał najpiękniejsze miejsca w Polsce, drugi w skrócie prezentował historię naszej Ojczyzny.

Dzieci przygotowały i przedstawiły w grupach krótkie scenki, których bohaterami byli polscy kompozytorzy, pisarze, sportowcy, naukowcy. W ramach warsztatów artystycznych uczestnicy robili ozdobne kolczyki, śpiewali polskie piosenki, zrobili kolaże z obrazków związanych z Polską.

W trakcie trwania projektu uczestnicy korzystali również z atrakcji ośrodka, w którym odbywały się zajęcia. Codziennie mieli do dyspozycji basen oraz wieczorne dyskoteki.

Ostatniego dnia półkolonii odbył się wieczór pożegnalny, w czasie którego zostały wręczone nagrody za największe zaangażowanie się w zajęcia.

Ten projekt udowodnił, że młodzi ludzie mieszkający na stałe z dala od Ojczyzny potrzebują styczności z rodowitymi Polakami. Są bardzo zainteresowani poznawaniem języka polskiego, kultury, zwyczajów i tradycji polskich. Odległość wcale nie jest barierą. Przeszkodą jest tylko zmniejszająca się liczba osób przyjeżdżających do Kazachstanu, by przeprowadzać tego typu kolonie lub uczyć języka.

Projekty zrealizowane

Nasi sponsorzy

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław

    Skip to content