Ambasada Dobrego Dialogu

AMBASADA DOBREGO DIALOGU to projekt mający na celu prowadzenie działań dotyczących kształtowania postaw tolerancji, zrozumienia i szacunku wobec drugiego człowieka.

Cele:

  • Uwrażliwienie uczniów i uczennic na problem dyskryminacji;
  • Kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji;
  • Refleksja na temat różnych aspektów dyskryminacji;
  • Uświadomienie wpływu stereotypów na postrzeganie innych osób;
  • Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które są następstwem dyskryminacji i braku tolerancji;
  • Konfrontacja z różnymi formami dyskryminacji ( w formie scenek lub filmów);
  • Poznanie podstawowych pojęć związanych z dyskryminacją (np. ksenofobia, antysemityzm, rasizm itp.)

W ramach realizacji projektu Fundacja podejmuje szereg działań służących realizacji celów. Jednym z nich są warsztaty „Różnorodność daje moc”, które  są przygotowywane dla konkretnej grupy wiekowej i dopasowywane do jej potrzeb. Udział w nich jest poprzedzony rozmową z wychowawcą, pedagogiem lub opiekunem grupy, aby jak najlepiej dopasować przebieg warsztatów do sytuacji w danej grupie. Warsztaty nie mają charakteru terapii grupowej.

Są spotkaniem podczas, którego uczestnicy wymieniają się poglądami, myślami, a ich celem jest skłonienie do refleksji nad różnego rodzaju sytuacjami związanymi z postępowaniem wobec „innych” obecnych w naszym społeczeństwie.

Warsztaty są realizowane od roku 2018 we wrocławskich szkłach podstawowych i ponadpodstawowych.

W warsztatach można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym, które należy przesłać co najmniej tydzień przed warsztatami.

Partnerami w tym projekcie są American Corner Wrocław będący regionalnym centrum zasobów i informacji Ambasady USA w Warszawie .

 

Zobacz galerię

Zapraszamy

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław