Projekty

Międzynarodowy projekt młodzieżowy „ECO FRIENDS”

To nasz kolejny projekt w ramach Erasmusplus!!!

W dniach 14-27 listopada 2017 roku w Poroninie spotkało się 40 młodych ludzi z Ukrainy, Portugalii, Gruzji i Polski. Podczas wspólnego pobytu w górach rozmawiali o ważnych kwestiach ekologicznych. Wspólnie zastanawiali się, co zrobić, aby zachować ziemię w czystości i porządku.

Projekt dotyczył ważnych zarówno w dzisiejszej Europie, jak i na świecie zagadnień ochrony środowiska i miał na celu zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym za środowisko. Problem ochrony środowiska dotyczy każdego z nas indywidualnie, ale tylko wspólne działania mogą ocalić naszą planetę.

Podczas projektu uczestnicy odkrywali, jak jednostki oddziałują na środowisko oraz w jaki sposób można zminimalizować nasze szkodliwe zachowania.

Przedstawione zostały działania, które młodzi ludzie mogą podjąć by zaszczepić w swoich społecznościach odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska zachowania.

Projekt skierowany był do młodych osób, zwłaszcza osób pochodzących z obszarów, gdzie występują ekonomiczne, społeczne lub edukacyjne problemy, lub dla osób pochodzących z mniejszości narodowych, grup określanych mianem uchodźców lub migrantów.

CELE projektu:

 • promocja odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku zachowań wśród młodych ludzi
 • promocja aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i propagowanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej
 • promocja poczucia włączenia/zjednoczenia młodych ludzi ze środowisk nieuprzywilejowanych
 • promocja różnorodności, międzykulturowego dialogu i tolerancji wśród ludzi z różnych krajów
 • promocja przejmowania inicjatywy przez młodych ludzi poprzez pracę w obszarze zagadnień globalnych
 • promocja międzynarodowej współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi w sferze nieformalnej edukacji młodych ludzi.

Podczas projektu założono osiągnięcie następujących rezultatów:

 • zintensyfikowane działania w zakresie podejmowania inicjatyw i przedsiębiorczości
 • zwiększenie własnej motywacji i wzrost samooceny
 • udoskonalenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim
 • rozszerzenie świadomości w sferze inter-kulturowości
 • aktywniejsze działania w środowisku społecznym
 • zwiększenie motywacji w przyszłej (formalnej i nieformalnej) edukacji lub szkoleniach po udziale w projekcie

Jesteśmy przekonani, że młodzi ludzie wyjechali do swoich krajów pełni energii, pomysłów oraz motywacji do dalszej pracy na rzecz środowiska, dla dobra nas wszystkich i dla kolejnych pokoleń☺

Zobacz galerię: Międzynarodowy projekt młodzieżowy ECO FRIENDS Poronin – listopad 2017

Projekty zrealizowane

Nasi sponsorzy

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław

  Skip to content