Projekty

Wilno, Litwa – czerwiec 2008

Wizyta studyjna przedstawicieli organizacji młodzieżowych z Polski na Litwie.

Podczas wizyty w Solecznikach i Wilnie uczestnicy nie tylko zwiedzali , ale przede wszystkim rozmawiali o możliwościach współpracy i wspólnej organizacji wymiany młodzieży. Efektem spotkania był udział młodzieży polskiego pochodzenia w obozie letnim w lipcu 2008. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość poznania organizacji młodzieżowych oraz form współpracy z administracją publiczną na Litwie. Ciekawym elementem wyjazdu było spotkanie z nauczycielami i uczniami Gimnazjum Polskiego w Solecznikach.

W dniach 24-30 czerwca 2008 delegacja składająca się z trzech osób brała udział w wyjeździe przygotowawczym do miejscowości Soleczniki oraz Wilno. Celem wyjazdu było przede wszystkim omówienie szczegółów dotyczących pobytu młodzieży z Solecznik na letnim obozie młodzieżowym w Jarosławcu w sierpniu 2008. Poza tym podczas pobytu na Litwie przedstawiciele dolnośląskiego oddziału spotkali się również z przedstawicielami wydziału kultury w celu omówienia możliwości nawiązania współpracy w dziedzinie nauki i kultury pomiędzy Wrocławiem oraz Solecznikami. Delegacja udała się również do Wilna, aby spotkać się z przedstawicielami tamtejszych organizacji młodzieżowych oraz dokonać analizy możliwości organizowania przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży w następnych latach. Delegacja udała się również do miasta Visaginas, gdzie niestety zaplanowane wcześniej spotkanie z przedstawicielami Polaków zostało odwołane z przyczyn losowych.

Spotkania i dyskusje, w których brali udział przedstawiciele Polaków z poszczególnych miast litewskich oraz przedstawiciele dolnośląskiego oddziału miały na celu przede wszystkim wypracowanie długoterminowych planów współpracy w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz innych form wsparcia dla Polaków mieszkających na Litwie. Uczestnicy tych spotkań zastanawiali się nad możliwością objęcia swoją propozycja jak największej ilości osób mieszkających na Litwie. Zastanawiano się również nad możliwościami pozyskania środków finansowych na organizacje obozów młodzieżowych z różnych źródeł. Przedstawiciele obu stron dyskutowali również nad zróżnicowaniem form organizowanych spotkań oraz nad uatrakcyjnieniem ich dla poszczególnych odbiorców.

Rezultatem wszystkich spotkań jest ustalenie harmonogramu współpracy na najbliższe lata oraz podział zadań organizacyjnych pomiędzy poszczególne organizacje.

Projekty zrealizowane

Nasi sponsorzy

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław

    Skip to content