Międzykulturowo

Szkoła – miejsce spotkania kultur – działania wspierające dla uczniów i uczennic z Wrocławia to projekt, którego głównym celem jest kształtowanie kompetencji międzykulturowych i wielokulturowych wśród wrocławskich uczniów, uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek, jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Najważniejsze wartości projektu:

Podejmowane działania:

FORUM MŁODYCH WIELOKULTUROWYCH

Organizacja Forum jest odpowiedzią na potrzeby uczniowskiej społeczności wielokulturowej. Uczestnicy podczas wystąpień dzielą się swoimi przeżyciami dotyczącymi pobytu w Polsce, opowiadają o życiu w nowym kraju i o swoich planach dotyczących przyszłości. Uczestnicy opowiadają o wydarzeniach dotyczących ich ojczyzn, które są dla nich istotne, prezentują bogactwo kulturowe oraz dyskutują na tematy takie jak szkoła i kultura. Widzowie mogą zadawać pytania, co czyni Forum miejscem realnego spotkania i daje możliwość wymiany myśli. III Forum Młodych Wielokulturowych odbywało się w ramach realizacji zadania.

KONFERENCJA „ROLA KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWACH RÓŻNYCH KULTUR”

Odbiorcami i uczestnikami bezpośrednimi konferencji jest młodzież. Podczas konferencji młodzi ludzie z Polski i z zagranicy dzielą się wiedzą na temat roli kobiet i dziewczyn w swoich społecznościach. Różnice kulturowe pomiędzy krajami europejskimi i afrykańskimi czy azjatyckimi są bardzo duże, a zarazem atrakcyjne, co stanowi dobry punkt wyjścia do zarówno prezentacji tematu, jak i prowadzenia dyskusji z młodymi ludźmi.

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych oraz uczniowie i uczennice z wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

Warsztaty skierowane są do uczniów i uczennic wrocławskich szkół i są przygotowywane w oparciu o wywiad przeprowadzony z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. Podczas warsztatów stosowane są następujące metody pracy: dyskusja, prezentacja, analiza i rozwiązywanie problemów, wizualizacja, samorefleksja. Ważną rolę odgrywają również symulacje, elementy dramy oraz gry dydaktyczne.

LITERACKIE SPOTKANIA MŁODYCH

To działanie ma na celu spotkanie z literaturą jako narzędziem do poznania kultury. Uczniowie spotykają się co miesiąc i dyskutują w oparciu o wcześniej wybraną i przeczytaną literaturę o różnych zagadnieniach. Działanie jest koordynowane przez nauczyciela polonistę i bibliotekarza, którzy dbają o przygotowanie merytoryczne spotkań.

KLUB MŁODEGO DZIENNIKARZA

Uczniowie polscy przeprowadzają wywiady ze swoimi kolegami ze szkoły, którzy pochodzą z innych krajów. W pierwszym etapie uczestnicy działania biorą udział w szkoleniu dziennikarskim, które przygotowuje ich do zadania głównego, czyli spotkania i przeprowadzenia wywiadu. Podczas szkolenia uczniowie dowiadują się jak profesjonalnie przeprowadzać wywiad, na co zwracać szczególną uwagę w przypadku spotkania z osobą z innego kręgu kulturowego oraz jak przygotować się do spotkania.

COOLTURALNE SPOTKANIA MŁODYCH

Działanie polega na spotkaniu uczniów szkoły podstawowej ze starszymi kolegami -migrantami uczącymi się w szkołach wrocławskich.
Uczniowie uczestniczący w spotkaniu mogą zadawać pytania w celu uzyskania informacji, które ich interesują. Tematy poruszane podczas spotkań to m.in.: szkoła, życie młodzieży, zainteresowania, tradycje i wiele innych. COOLturalne spotkanie to nie tylko prezentacja multimedialna, ale również spotkanie z muzyką, tańcem i zabawami rówieśników. Głównym celem spotkań jest uwrażliwienie dzieci na różnorodność kulturową na świecie, a co za tym idzie budowanie otwartego i wyrozumiałego społeczeństwa przyszłości.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu UNICEF. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.22

Galeria – Szkoła – miejsce spotkania kultur

 

Zapraszamy

Nasi sponsorzy

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław

    Skip to content