Projekty

Forum Młodych Wielokulturowych

Pojęcie forum wywodzi się ze starożytnego Rzymu. W swym pierwotnym założeniu oznaczało centrum miasta – znajdowało się przy skrzyżowaniu dwóch głównych arterii komunikacyjnych. To tutaj odbywały się najważniejsze targi i sądy. Oprócz standardowej funkcji rynku, forum było także miejscem spotkań o wielkim znaczeniu społecznym – miejscem różnorodnych działań, w tym dyskusji i debat o tym, co ważne dla życia mieszkańców. Ta idea towarzyszy nam od początku realizacji projektu.

Forum Młodych Wielokulturowych to wydarzenie, które organizujemy we Wrocławiu od 2020 r. Jego głównym celem jest tworzenie przyjaznej, otwartej przestrzeni dialogu, w której główną rolę grają młodzi ludzie i ich doświadczenia wyniesione z różnorodnych kultur. To również okazja do międzypokoleniowego spotkania, podczas której publika goszcząca na Forum może zadawać młodzieży pytania, poszerzając swoją wiedzę o świecie.

Najważniejsze wartości projektu:

Bardzo ważną częścią projektu jest przygotowanie młodzieży do prezentacji swojej opowieści przed publiką. To świetna okazja nie tylko do podzielenia się swoją historią, ale także treningu kompetencji miękkich, przydatnych w wielu innych sytuacjach społecznych, które przydarzą się w przyszłości (np. prezentacja na studiach, rozmowa rekrutacyjna, bycie liderem grupy, itp.). Podczas przygotowań do wystąpienia na Forum Młodych Wielokulturowych szczególną uwagę zwracamy na kwestię komunikacji werbalnej i niewerbalnej, empatyczny dialog oraz postawę wzajemnego szacunku.

Organizacja Forum jest odpowiedzią na potrzeby uczniowskiej społeczności wielokulturowej. Uczestnicy podczas wystąpień dzielą się swoimi przeżyciami dotyczącymi pobytu w Polsce, opowiadają o życiu w nowym kraju i o swoich planach dotyczących przyszłości. Uczestnicy opowiadają o wydarzeniach dotyczących ich ojczyzn, które są dla nich istotne, prezentują bogactwo kulturowe oraz dyskutują na tematy takie jak szkoła i kultura. Widzowie mogą zadawać pytania, co czyni Forum miejscem realnego spotkania i daje możliwość wymiany myśli. Co ważne – jako Fundacja wspieramy działalność młodzieży, oddając jej sporo inicjatywy również w kwestiach organizacyjnych wydarzenia.
Bardzo ważną częścią projektu jest przygotowanie młodzieży do prezentacji swojej opowieści przed publiką. To świetna okazja nie tylko do podzielenia się swoją historią, ale także treningu kompetencji miękkich, przydatnych w wielu innych sytuacjach społecznych, które przydarzą się w przyszłości (np. prezentacja na studiach, rozmowa rekrutacyjna, bycie liderem grupy, itp.). Podczas przygotowań do wystąpienia na Forum Młodych Wielokulturowych szczególną uwagę zwracamy na kwestię komunikacji werbalnej i niewerbalnej, empatyczny dialog oraz postawę wzajemnego szacunku.

FORUM MŁODYCH WIELOKULTUROWYCH to projekt, który od początku realizujemy z Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.

Do tej pory wsparcia organizacji udzieliła Gmina Wrocław oraz UNICEF w ramach realizowanych projektów.

IV Forum Młodych Wielokulturowych – galeria zdjęć 2023

III Forum Młodych Wielokulturowych – galeria zdjęć 2022

II Forum Młodych Wielokulturowych – galeria zdjęć 2021

I Forum Młodych Wielokulturowych – galeria zdjęć 2020Projekty zrealizowane

Nasi sponsorzy

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław

    Skip to content