COOLturalnie

dookoła świata!

Wszyscy doskonale wiemy jak wiele można dowiedzieć się podczas podróży oraz poznawania nowego kraju.. Bardzo często przed wyjazdem w nieznane na wakacje, obóz językowy czy kolonię zastanawiamy się jak tam jest, jacy są ludzie oraz obyczaje. Podróż w nowe miejsce jest dla każdego wielkim przeżyciem, zwłaszcza dla młodego człowieka. Jest to zarazem najlepsza nauka życia oraz utrwalanie wiedzy zdobytej w szkole.

Projekt „COOLturalnie dookoła świata” daje możliwość poznania różnorodności kulturowej na całym świecie – tradycjach, zwyczajach oraz ludziach.

Nasze zajęcia są niekonwencjonalne i opierają się na autorskim programie Fundacji, który tworzą nauczyciele, członkowie klub zainteresowań, obcokrajowcy współpracujący z Fundacją.

Cele projektu:

  • Zapoznanie dzieci i młodzieży z szerokorozumianą kulturą krajów na świecie.
  • Inspirowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego odkrywania różnorodności kulturowej świata.
  • Przeciwdziałanie ksenofobii wśród dzieci i młodzieży oraz jej rozwojowi w życiu dorosłym.
  • Wsparcie szkół i nauczycieli w procesie nauczania, zwłaszcza języków obcych oraz wiedzy o świecie.

Elementy projektu:

  • Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych – w czasie ich trwania nasi animatorzy przekazują wiedzę z zakresu kultury, obyczajów oraz atrakcji różnych zakątków świata. Podczas zajęć wykorzystujemy techniki, łączące naukę poprzez zabawę – malowanie, klejenie, rysowanie, krótkie formy teatralne, naukę tańca i wiele innych. Temat oraz metody dostosowane są do wieku oraz preferencji uczestników oraz ustalane po uzyskaniu informacji na temat klasy od wychowawcy.
  • Konkurs dla gimnazjalistów i licealistów – odbywający się każdej wiosny i co roku dotyczy innego z krajów. Oprócz standardowych pytań z zakresu wiedzy szkolnej uczestnicy mają do wykonania różnorodne zadania, np. plakat reklamujący, krótką scenkę teatralną itp. Jego celem jest nie tyle co sprawdzenie, lecz pogłębienie wiedzy na temat jednego z krajów.
  • Wszelkie inne działania, które realizują cele projektu

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rekomendacje

Dotychczasowe edycje

Nasi sponsorzy

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław

    Skip to content