WieloCOOLturowa Szkoła

WieloCOOLturowa szkoła działania wspierające dla uczniów i uczennic z Wrocławia to projekt, którego głównym celem jest kształtowanie kompetencji międzykulturowych i wielokulturowych wśród wrocławskich uczniów, uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek jak również wszystkich zainteresowanych tematyką.

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie na różnorodność kulturową na świecie, wzmocnienie postawy otwartości i szacunku w społecznościach szkolnych oraz wspieranie dialogu międzykulturowego.

Projekt składa się z kilku działań:

FORUM MŁODYCH WIELOKULTUROWYCH

Organizacja Forum jest odpowiedzią na potrzeby uczniowskiej społeczności wielokulturowej. Uczestnicy dzielą się podczas wystąpień swoimi przeżyciami dotyczącymi pobytu w Polsce, opowiadają o życiu w nowym kraju i o swoich planach dotyczących przyszłości. Uczestnicy opowiadają o wydarzeniach dotyczących ich ojczyzn, które są dla nich istotne, prezentują bogactwo kulturowe oraz dyskutują na tematy takie jak szkoła i kultura. Widzowie mogą zadawać pytania, co czyni z Forum miejscem realnego spotkania i daje możliwość wymiany myśli.

I Forum Młodych Wielokulturowych – galeria zdjęć 2020

II Forum Młodych Wielokulturowych – galeria zdjęć 2021

KONFERENCJA „ROLA KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWACH RÓŻNYCH KULTUR”

Odbiorcami i uczestnikami bezpośrednimi konferencji jest młodzież. Podczas konferencji młodzi ludzie z Polski i z zagranicy dzielą się wiedzą na temat roli kobiet i dziewczyn w swoich społecznościach. Różnice kulturowe pomiędzy krajami europejskimi i afrykańskimi czy azjatyckimi są bardzo duże, a zarazem atrakcyjne, co stanowi dobry punkt wyjścia do zarówno prezentacji tematu jak i prowadzenia dyskusji z młodymi ludźmi.

Do udziału w konferencji zapraszani są zarówno przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych oraz uczniowie i uczennice z wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Rola Kobiety w społeczeństwach różnych kultur – galeria zdjęć

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

Warsztaty skierowane są do uczniów i uczennic szkół wrocławskich i są przygotowywane w oparciu o wywiad przeprowadzony z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. Podczas warsztatów zastosowane są następujące metody pracy: dyskusja, prezentacja, analiza i rozwiązywanie problemów, wizualizacja, samorefleksja. Ważne rolę odgrywają również symulacje, elementy dramy oraz gry dydaktyczne.

LITERACKIE SPOTKANIA MŁODYCH

To działanie ma na celu spotkanie z literaturą jako narzędziem do poznania kultury. Uczniowie spotykają się co miesiąc i dyskutują w oparciu o wcześniej wybraną i przeczytaną literaturę o różnych zagadnieniach. Działanie jest koordynowane przez nauczyciela polonistę i bibliotekarza, którzy dbają o przygotowanie merytoryczne spotkań.

KLUB MŁODEGO DZIENNIKARZA

Uczniowie polscy przeprowadzają wywiady ze swoimi kolegami ze szkoły, którzy pochodzą z innych krajów. W pierwszym etapie uczestnicy działania biorą udział w szkoleniu dziennikarskim, które przygotowuje ich do zadania głównego, czyli spotkania i przeprowadzenia wywiadu. Podczas szkolenia uczniowie dowiadują się jak profesjonalnie przeprowadzać wywiad, na co zwracać szczególną uwagę w przypadku spotkania z osobą z innego kręgu kulturowego oraz jak przygotować się do spotkania.

COOLTURALNE SPOTKANIA MŁODYCH

Działanie polega na spotkaniu uczniów szkoły podstawowych ze starszymi kolegami -migrantami uczącymi się w szkołach wrocławskich.

Uczniowie uczestniczący w spotkaniu mogą zadawać pytania w celu uzyskania informacji, które ich interesują. Tematy poruszane podczas spotkań to m.in szkoła, życie młodzieży, zainteresowania, tradycje i wiele innych. COOLturalne spotkanie to nie tylko prezentacja multimedialna, ale również spotkanie z muzyką, tańcem, zabawami rówieśników. Głównym celem spotkań jest uwrażliwienie dzieci na różnorodność kulturową na świecie, a co za tym idzie budowanie otwartego i wyrozumiałego społeczeństwa przyszłości.

 

Zadanie ze środków finansowych est współfinansowane ze środków Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022

Zapraszamy

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław