Aktualności

22.02.2024

Konferencja „FACES OF THE WORLD”

W dniu 27 lutego odbędzie się konferencja „FACES OF THE WORLD”, która jest podsumowaniem projektu polsko-cypryjskiego, którego organizatorem jest Fundacja FREYA. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest cypryjska organizacja „Generation for Change”

Celem konferencji jest rozmowa o aktualnej sytuacji społeczeństw, które doświadczają procesów migracji i uchodźstwa, zarówno społeczeństwa przyjmującego, jak i przychodzącego. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane dwa systemy wsparcia społeczności w Polsce oraz na Cyprze. Prelegentami podczas konferencji będą eksperci, praktycy oraz osoby, które doświadczyły migracji i uchodźstwa.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym NrXV we Wrocławiu oraz Domu Europy we Wrocławiu.
Konferencja odbywa się dzięki finansowaniu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Kontakt

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya

fundacja@freya.org.pl

+48 602 177 158

+48 71 339 75 91

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Przyjaźni 34E/5
53-030 Wrocław

    Skip to content